09 joulukuuta 2006

Poisoppiminen monikulttuurissa

Oppiminen on vaikeaa. Poisoppiminen vielä vaikeampaa.

20 vuotta sitten piti muistaa paljon puhelinnumeroita. Ne pysyivät iän samoina, joten se auttoi muistamista. Kännyköiden avulla onneksi ei tarvitse enää muistaa puhelinnumeroita.

Pankkikortin ensimmäinen tunnusluku oli helppo muistaa. Tunnusluvun vaihtuminen uudelle kortille sekä korttien, ovikoodien ja tietokoneiden tunnussanojen massiivinen määrä panee muistin koville. Homma olisi helpompaa, jos vanhat tunnukset katoaisivat muistista.

Tietokoneohjelmien käytössä on sama asia. Vanhojen tarpeettomien asioiden muistaminen häiritsee, kun vanhat opit, valikot ja näppäinkomennot sekoittavat toimintaa. Tämä on huomattava ongelma monelle toimistotyöntekijälle ja muille tietokoneiden kanssa kamppaileville. Vaikeinta on niillä, jotka käyttävät samoja toimintoja tekeviä erilaisia ohjelmia eri koneissa, jolloin asiat eivät suju lungisti ajattelematta vaan vaativat keskittymistä ja miettimistä yksinkertaissakin asioissa. Sama ilmiö on kaikissa toimissa. Jos työssä ajaa erilaisella autolla kuin vapaa-ajalla, tulee sekoiltua eri toimissa. Onneksi vaihteet ja polkimet toimivat eri autoissa samalla tavalla.

Mökillä lusikoiden ja kupposten erilainen järjestys kotikeittiön suhteen saa avattua vääriä kaappeja sekä laatikoita. Sitten täytyy rasittaa päätään miettimällä missä mikäkin tavara on. Kyse on yksinkertaisista asioista, mutta kokonaisuus koostuu aina joukosta yksittäisiä asioita. Liikaa ei saa tulla kuormitusta aivoihin, sillä kun kapasiteetti ei riitä, alkaa tulla ongelmia. Stressiä ja börnautia, sellaisia hienoja ulkomaankielisiä sanoja.

Toivottavasti homma vakiintuu sellaiseksi, että tietokoneet ja kännykät toimivat ainakin samantyyppisesti. Tähän ollaankin menossa, joten siltä osin parempaan suuntaan.

Yhteiskunnan ja yritysten tulisikin yksinkertaistaa ja yhtenäistää toimintoja. Paljonhan siihen suuntaan tehdään lisättäessä standardeja ja muita yhtenäistapoja. Joistakin ylilyönneistä huolimatta EU:n paras puoli on mielestäni juuri tässä; Euroopan sisällä standardoidaan asioita. Se helpottaa asiointia. Kätevää kun kaikki tietävät mitä tarkoittaa A4, kg ja CD-RW. Sivulla http://www.sfs.fi/ajankohtaista/tiedotteet/20061205102242.html todetaankin näin: "Yhteensopivuuden varmistaminen on tärkeää, jotta ei synny useita erillisiä standardeja hajottamaan sisämarkkinoita."

Yhtenäistämisestä on siis paljon etua ja vain vähän haittoja.

Tuohon peilaten ihmettelenkin koko monikulttuurisuuden käsitettä ja kaikkea siihen liittyvää. Monikulttuurisuuden hehkutus joidenkin kansanedustajien ja muiden päättäjien puheissa on saanut täysin käsittämättömiä piirteitä.

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, opettaa sivuillaan monikulttuurisuuden oppia:

"Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä vaatii heiltä uudenlaista orientaatiota ja valmiuksia uusien ja odottamattomien tilanteiden hallintaan." http://www.alli.fi/tieto/polycult/johdanto.html

"Kulttuurishokki syntyy vieraan kulttuurin kohtaamisesta, ja siihen liittyvät tuntemukset ovat sekä psyykkisiä että fyysisiä. Itsestä ja omasta henkisestä kapasiteetistä, oman ja kohdattavan kulttuurin erilaisuudesta sekä osittain aiemmista kokemuksista riippuu sitten tämän shokin voimakkuus (Kelles 1984). Toisaalta kulttuurishokki ei synny pelkästään uuden ja vieraan ympäristön ja kulttuurin kohtaamisesta, vaan shokkiin liittyy olennaisesti myös vanhan, siis oman kulttuurin menettäminen (Kealey 1992)." http://www.alli.fi/tieto/polycult/1_3.html

"Monikulttuurisella yhteiskunnalla tarkoitetaan sellaista yhteiskuntaa, jossa eri ryhmät säilyttävät omat ominaispiirteensä ja hyväksyvät sen, että muut ryhmät tekevät samoin. Ryhmät eivät eristäydy toisistaan , vaan erilaisuus koetaan rikkaudeksi. Erilaisuus on hyväksyttävää kaikilla tasoilla. Monikulttuurisuus vaatii sopeutumista kaikilta ryhmiltä sekä enemmistöltä että vähemmistöiltä." http://www.alli.fi/tieto/polycult/2_2.html

"Hyvin paljon totutusta poikkeava ihminen aiheuttaa epävarmuutta ja pelon tunteita jo senkin vuoksi, että hänen käyttäytymistään on vaikea ennustaa. Häneen ei voi kohdistaa samanlaisia odotuksia kuin niihin ihmisiin, joiden kanssa on tottunut olemaan tekemisissä. Vuorovaikutus ei suju yhtä helposti kuin omaan ryhmään kuuluvien kanssa. Käyttätymisen ja sanojen merkitys voi jäädä epäselväksi, ja tilanteen outous saattaa johtaa vuorovaikutuksen lopettamiseen." http://www.alli.fi/tieto/polycult/3_1.html


Mitä enemmän monikulttuurisuuteen perehdyn, sitä enemmän pidän sitä vain outoihin lauseisiin perustuvana uskontona, joka pitäisi kieltää. Ihmiset kohtaavat nykyään muutenkin liikaa erilaisia uusia asioita teknisen kehityksen sekä maapallollistumisen (globalisaation) vuoksi. Ei yksilöä pidä enempää sekoittaa pakottamalla hänet ymmärtämään ja oppimaan kaikenmaailman tapoja eri käsitteineen.

Asioiden pitää olla ennustettavia. Vihreän valon palaessa pitää luottaa, että auto pysähtyy punaisilla valoilla. Kun ostaa lapselle lelun, pitää sen olla turvallinen. Ruuan täytyy olla syötävää. Painaessa hissin nappulaa 5 pitää päästä viidenteen kerrokseen. Vaikka etnisessä ravintolassa ei osaa kunnioittaa työntekijää hänen kotimaansa tapojen mukaisesti, ei hän saa panna ruokaan myrkkyä.

Monikulttuurisuus toimii toisin. Siinä pitää ottaa vastapuolen kulttuuri huomioon. Maailma on täynnä erilaisia kulttuureita. Kahden erilaisen kulttuurin osaaminen hyvin vaatii suunnatonta ponnistelua. Menee vaikeaksi jos Suomessa pitää toimia joissain asioissa vastapuolen kulttuurin mukaisesti. Esimerkiksi presidentin itsenäisyyspäivän juhlissa Iranin suurlähettiläs ei kätellut presidentti Tarja Halosta. Kumpaa kulttuuria pitää noudattaa? Sitä ei siis ole määritelty. Tästä päästään siihen, että se määritellään tilannekohtaisesti. Eli ei ole ennustettavissa. Aina täytyy olla varovainen ja miettiä miten täytyy käyttäytyä. Ja mitä saa sanoa. Ilman ettei syytetä pilkasta, vihasta, rasismista tai muusta asiasta, joka saa ihmeelliset mittasuhteet.

Monikulttuurisuus on siis monin tavoin erittäin epäloogista. Sanoisinko moniloogista. Heh, keksin uuden sanan. Tai ei-heh, sillä tuo sana taitaakin osuvasti kuvata monikulttuurisuutta. Logiikan säännöt eivät päde monikulttuurissa. Se sisältää kaksoismerkityksiä, kaksoisstandardeja, jotka käsitetään eri tavalla tilanteesta riippuen. Monistandardeja. Esim. meidän tulee hyväksyä muslimin oikeus hunnuttaa tyttölapsensa ja kieltää lapsiaan omimasta suomalaisia tapoja. Sitten meidän pitää hyväksyä että kaikki ovat tasa-arvoisia. Eli moniarvoisia samanarvoisia. Tämä toimii vain jossain utopiassa. Ja uskonnossa. Vain silloin kun voi unohtaa reaalimaailmassa pätevät säännöt sekä logiikka. Monikulttuurissa moniloogisuus jyrää.